กลอนรัก อาการของคน ที่กำลังมี "ความรัก" เขียนกลอน เมื่อวันที่ 2009-04-29 14:20:57

กลอนรัก อาการของคน ที่กำลังมี "ความรัก" เขียนกลอน เมื่อวันที่ 2009-04-29 14:20:57
กลอนรัก อาการของคน ที่กำลังมี "ความรัก" เขียนกลอน เมื่อวันที่ 2009-04-29 14:20:57

กลอนรัก อาการของคน ที่กำลังมี "ความรัก" เขียนกลอน เมื่อวันที่ 2009-04-29 14:20:57